x
ADVERTORIAL

Zásady ochrany osobních údajů

ODDÍL 1 – CO DĚLÁME S VAŠIMI ÚDAJI?

Když si v našem obchodě něco koupíte, v rámci procesu nákupu a prodeje shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa.

Při prohlížení našich stránek také automaticky získáváme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače, abychom mohli poskytnout informace, které nám pomohou zjistit informace o vašem prohlížeči a operačním systému. E-mailový marketing (v případě potřeby): S vaším souhlasem vám můžeme zasílat e-maily o našich Stránkách, nových produktech a službách a dalších aktualizacích.

Vyhrazujeme si právo zveřejnit a zpřístupnit jakékoli osobní údaje, které se vás týkají nebo které jste nám poskytli, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úředníkům, pokud to podle našeho vlastního uvážení budeme považovat za nezbytné pro dodržení platných zákonů nebo na žádost jakéhokoli státního orgánu nebo agentury.

ODDÍL 2 – SOUHLAS

Jak získáte můj souhlas?

Když nám poskytnete osobní údaje k dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, zadání objednávky, zajištění doručení nebo vrácení nákupu, souhlasíte s tím, abychom shromažďovali vaše osobní údaje a používali je pouze z tohoto konkrétního důvodu.

Pokud vás požádáme o vaše osobní údaje z vedlejšího důvodu, například pro marketing, buď vás přímo požádáme o váš výslovný souhlas, nebo vám poskytneme příležitost říci ne.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Pokud si to po přihlášení rozmyslíte, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s tím, abychom vás kontaktovali, s dalším shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním vašich údajů, a to tak, že nás kontaktujete na adrese https://cs.wifixtraboost.pro/contact-cs/.

ODDÍL 3 – ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud nám to ukládá zákon nebo pokud porušíte naše podmínky poskytování služeb.

ODDÍL 4 – PLATBY

Všechny přímé platební brány dodržují standardy stanovené PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování informací o kreditních kartách našimi stránkami a jejich poskytovateli služeb.

ODDÍL 5 – SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Poskytovatelé třetích stran, které využíváme, obecně shromažďují, používají a zpřístupňují vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohli poskytovat služby, které nám poskytují.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jim musíme poskytnout pro vaše transakce související s nákupem.

U těchto poskytovatelů doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli způsobu, jakým budou tito poskytovatelé s vašimi osobními údaji nakládat.

Nezapomeňte zejména na to, že někteří poskytovatelé mohou sídlit nebo mít zařízení, která se nacházejí v jiné jurisdikci než vy nebo my. Pokud se tedy rozhodnete provést transakci, která zahrnuje služby poskytovatele služeb třetí strany, mohou vaše údaje podléhat zákonům jurisdikce (jurisdikcí), ve které se tento poskytovatel služeb nebo jeho zařízení nachází.

Jakmile opustíte naše webové stránky nebo budete přesměrováni na webové stránky nebo aplikaci třetí strany, přestanou se na vás vztahovat tyto Zásady ochrany osobních údajů nebo Podmínky používání našich webových stránek.

Odkazy

Když kliknete na odkazy na našich stránkách, mohou vás přesměrovat mimo naše stránky. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů jiných stránek a doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

ODDÍL 6 – BEZPEČNOST

Abychom ochránili vaše osobní údaje, přijímáme přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom zajistili, že nedojde k jejich nevhodné ztrátě, zneužití, přístupu k nim, vyzrazení, změně nebo zničení. Pokud nám poskytnete údaje o své kreditní kartě, jsou tyto údaje šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) a uloženy pomocí šifrování AES-256. Ačkoli žádný způsob přenosu přes internet nebo elektronického ukládání není 100% bezpečný, dodržujeme všechny požadavky PCI-DSS a uplatňujeme další obecně uznávané průmyslové standardy.

ODDÍL 7 – VĚK SOUHLASU

Používáním těchto stránek prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, nebo že jste plnoletí ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, a že jste nám dali souhlas k tomu, abychom umožnili používání těchto stránek vašim nezletilým závislým osobám.

ODDÍL 8 – ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a upřesnění nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde na jejich aktualizaci, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně používáme a/nebo zveřejňujeme. Pokud dojde k akvizici naší společnosti nebo k její fúzi s jinou společností, mohou být vaše údaje předány novým vlastníkům, abychom vám mohli nadále prodávat produkty nebo služby.

DOTAZY A KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud chcete: získat přístup k osobním údajům, které o vás máme, opravit je, změnit nebo vymazat, zaregistrovat stížnost nebo prostě jen získat více informací, kontaktujte nás na adrese https://cs.wifixtraboost.pro/contact-cs/.